"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân GianPhần Của Các Em Mồ Côi --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Phần Của Các Em Mồ Côi --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

 

Phần Của Các Em Mồ-Côi 

 

Thánh Clement Maria Hofbauer (1751-1820) có thời trông coi một viện cô-nhi tại Warsaw. Tiền chi-phí của viện do các ân-nhân đóng-góp không đủ trong khi đó số trẻ mồ côi càng ngày càng tăng. Ông phải đi từng nhà xin sự giúp-đỡ. Một hôm, ông vào một nơi đang đánh bạc. Người chủ nhà đang bị thua nên cáu giận nhổ nước bọt vào ông. 

Thánh nhân bình-tĩnh nói:

- Cám ơn ông đã cho tôi quà nhưng còn phần quà của các trẻ mồ-côi đâu? 

Người chủ nhà đành lấy tiền cho các em bất-hạnh. 

 

 

 

 


 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

 

 

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine