"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân GianChắn Nắng --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Chắn Nắng --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

 

 Chắn Nắng 

 

Diogenes (412BC-323BC)* là một triết-gia Hy-Lạp. Ông chủ-trương sống đơn-giản và tự-lập.                         

Triết-gia sống trong một cái thùng gỗ lớn. Khi thấy một cậu bé có thể vốc tay uống nước, ông vứt luôn cái bát bằng gỗ của mình. 

Một lần Alexander Đại-Đế ghé thăm, Đại-Đế vui mừng vì được gặp nhà triết-gia danh-tiếng nên hỏi ông có muốn gì không?

Ông trả lời :

- Có. Mong ngài đừng chắn ánh sáng mặt trời của tôi.

Đại-Đế tuyên-bố:

- Nếu ta không phải là Alexander, ta muốn là Diogenes.

 

 


  

 * Có tài-liệu cho rằng Diogenes  sinh năm 404
 Alexander Đại-Đế=Alexander The Great

 Hy-Lạp = Greek

 

Phẩm-Vật Của Trần Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du tóm-lược

 

 

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine