"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân GianĐường Lầy --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Đường Lầy --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

 

 Đường Lầy  

 

Hai thiền-sư Tanzan và Ekido rời thiền-viện lúc trời vừa hết mưa. Họ gặp một cô gái trẻ xúng-xính trong chiếc áo kimono. Cô muốn qua đường nhưng lại phân-vân vì đường lầy-lội. Tanzan không ngần-ngại nhấc bổng cô gái qua.
 

Suốt ngày Ekido im-lặng không vui. Khi trở về tới thiền-viện, Ekido không nhịn được nữa nên nói:
 

-       Chúng ta là những người tu-hành. Sao anh dám làm như vậy?
 

Tanzan mỉm cười:
 

-       Tôi đã bỏ nàng bên đường sáng nay. Sao anh lại còn mang nàng về chùa? 

 

 

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

 

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine