"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân GianNgười Khách Lạ --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Người Khách Lạ --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

 

 Người Khách Lạ 

 

Vào một ngày chủ-nhật, một người có dáng-dấp thông-thái với trang-phục đơn-giản bước vào một nhà thờ tại Hòa-Lan. Ông chọn chỗ ngồi cạnh tòa giảng. Vài phút sau, một người đàn bà tiến tới chỗ ghế bà thường ngồi. Nhìn thấy kẻ lạ, bà khó chịu nói rằng đó là chỗ của bà và yêu-cầu ông rời ghế ngồi.
 

Người đàn ông khả-ái xin lỗi rồi ông tiến về phía ghế dành cho những người nghèo. Ông sốt-sắng dự lễ rồi rời nhà thờ.
 

Khi lễ tan, người bạn của ngươi đàn bà hỏi:
 

- Bà có biết ông ta là ai không?
 

Người đàn bà thản-nhiên trả lời:
 

- Không, tôi nghĩ chỉ là một người lạ.
 

Người bạn nói:
 

-  Đó là Đức Vua Oscar của nước Thụy-Điển. Ngài đến đây để thăm Nữ Hoàng của chúng ta.
 

__________________________________________________ 

    Thụy-Điển = Sweden

       Hòa-Lan = Netherlands

 

 

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

 

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine