"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân GianXếp Hình Cùng Mẹ --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Xếp Hình Cùng Mẹ --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

 

Xếp Hình Cùng Mẹ

 

Sara Blakely sinh ngày 21 tháng 2 năm 1971. Bà là người phụ-nữ trẻ nhất tự tay gầy-dựng thành tỷ-phú. Năm 2012 bà được báo Time liệt trong danh-sách 100 người có ảnh-hưởng nhất thế-giới. 

Năm 2013 Blakely gia-nhập nhóm “Giving Pledge” gồm những người giầu bậc nhất thế giới hứa tặng ít nhất nửa tài-sản cho công-cuộc bác-ái trong đó có Bill Gates, Warren Buffett. Blakely là nữ tỷ-phú thứ nhất trong nhóm. 

Khi bà thông-báo việc này cho đứa con trai nhỏ, cậu bé nói:

- Được thôi mẹ. Bây giờ chúng ta cùng chơi xếp hình chưa?

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

 

 

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine