"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
141 Hương Sắc Xi La --- Múa Dân Tộc Tác-Giả: Biên Đạo: Phan Thanh Hoàng
142 Múa Trái Còn - Dân Tộc Thái Sơn La (Đội Văn Nghệ Bản Hiêm) --- Múa Dân-Tộc Tác-Giả: Sưu-TầmTrên Mạng
143 Khát Mưa --- Múa Dân Tộc Tác-Giả: Kim Chung
144 Múa Kơ-Tu --- Múa Dân Tộc Tác-Giả: Thái Ly, Ngân Quý
145 Mùa Hoa Ban Nở --- Múa Dân Tộc Tác-Giả: Minh Tiến
146 Múa Những Cô Gái Việt Nam --- Múa Dân Tộc Tác-Giả: Chu Thúy Quỳnh
147 Đêm Trăng Bên Cối Gạo Mới - Múa Dân Tộc K'Mú --- Múa Dân Tộc Tác-Giả: Phan Duy Hưng
148 Vũ Điệu Gà Rừng (Tốp Nữ Đoàn Nghệ Thuật Chăm) --- Múa Dân Tộc Tác-Giả: Sưu-TầmTrên Mạng
149 Chim Rứ (Vân Dung) --- Múa Dân Tộc Tác-Giả: Sưu-TầmTrên Mạng
150 Hoa Núi (Đoàn Nghệ Thuật Bắc Kạn) --- Múa Dân Tộc Tác-Giả: Thu Hà

Trang 15 / 17

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine