"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
321 Mùa Hoa Phượng (Cao Thúy Vy) --- Vọng Cổ Tác-Giả: Lê Kiều
322 Hình Bóng Quê Nhà (Mạnh Quỳnh & Hương Thủy) --- Vọng Cổ Tác-Giả: Thanh Sơn & Mạnh Quỳnh
323 Thiêng Liêng Tình Mẹ (Hồng Nhung & Hồng Phượng) --- Vọng Cổ Tác-Giả: Mai Thu Sơn, Viễn Châu
324 Lòng Mẹ (Hương Lan) --- Vọng Cổ Tác-Giả: Y Vân & Loan Thảo
325 Trường Cũ Tình Xưa (Minh Phụng & Y Phụng) --- Vọng Cổ Tác-Giả: Duy Khánh
326 Lưu Bút Ngày Xanh (Vũ Linh, Phương Hồng Thủy) --- Vọng Cổ Tác-Giả: Cổ Nhạc: Huỳnh Vũ, Tân Nhạc: Thanh Sơn
327 Nỗi Buồn Hoa Phượng (Ngọc Huyền & Kim Tử Long) --- Vọng Cổ Tác-Giả: Loan Thảo
328 Tìm Cha Nơi Đâu (Đào Vũ Thanh) --- Vọng Cổ Tác-Giả: Thích Minh Giới
329 Công Ơn Cha Mẹ (Thanh Ngân) --- Vọng Cổ Tác-Giả: Sưu-tầm
330 Tình Cha (Thanh Cương) --- Vọng Cổ Tác-Giả: Ngọc Thảo

Trang 33 / 34

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine