"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

HomeNgàn Hoa (STTM)Trò Vui & Tài Khéo
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
21 Xiếc Triều Tiên -- Trò Vui & Tài Khéo Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
22 Những Tiếc Mục Xiếc Đặc Sắc -- Trò Vui & Tài Khéo Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
23 Tiết Mục Giúp Darci Lynne Đoạt Giải Quán Quân - America's Got Talent 2017 -- Trò Vui Tài Khéo Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
24 10 Tiếc Mục Biểu Diễn Độc Đáo Của Những Chú Cún -- Trò Vui &Tài Khéo Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
25 Những Tiết Mục Đặc Sắc Trong Các Cuộc Thi Tài Năng --- Trò Vui & Tài Khéo Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
26 Màn Biểu Diễn Tuyệt Vời -- Trò Vui & Tài khéo Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
27 Màn Ảo Thuật Phân Thân --- Trò Vui & tài Khéo Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
28 Những Tiếc Mục Biểu Diễn Tài Năng Đặc Sắc -- Trò Vui & Tài Kéo Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
29 Làm Lồng Đèn Trung Thu Bằng Giấy -- Trò Vui Tài Khéo Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
30 Những Màn Ảo Thuật Hay Trong Các Cuộc Thi Tài Năng -- Trò Vui & Tài Khéo Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
31 Bella - Bé Gái Có Thể Nói Thành Thạo 8 Thứ Tiếng -- Trò Vui & Tài Khéo Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
32 Tiết Mục Chưa Từng Có Trong Cuộc Thi Tài Năng Mỹ --- Trò Vui & Tài Khéo Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
33 Cô Gái Khiếm Thị Đầy Nghị Lực -- Trò Vui Tài Khéo Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
34 10 Tiết Mục Đặc Sắc Trong Cuộc Thi Tài Năng Của Hà Lan -- Trò Vui & Tài Khéo Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
35 Màng Ảo Thuật Của Richard Jones Khiến Khán Giả Kinh Ngạc -- Trò VUi & Tài Khéo Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
36 5 Tiết Mục Dự Thi Tài Năng Đặc Sắc --- Trò Vui & Tài khéo Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
37 Những Tiếc Mục Nhảy Đặc Sắc -- Trò Vui & Tài Khéo Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
38 4 Tiết Mục Được Bấm Nút Vàng Trong America's Got Talent 2017 Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
39 6 Tiết Mục Xuất Sắc Trong Các Cuộc Thi Tìm Kiếm tài Năng -- Trò Vui & Tài Khéo Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
40 Xiếc Hay -- Trò Vui & Tài Khéo Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 2 / 17

mung-cha-2018-thu-nghiem

 Cha

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine