"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

HomeNgàn Hoa (STTM)Trò Vui & Tài Khéo
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
321 Tiết-lộ Ảo-Thuật Kim Xuyên Qua Tay Tác-Giả: Sưu-Tâm Trên Mạng
322 Những Ngôi Sao Ảo-Thuật của Bắc Kinh (Cabaret D Monde) Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
323 Xiệc Của UniverSoul 2009 Tác-Giả: Sưu Tầm Trên Mạng
324 Học Làm Bóng Bàn Tay Thành Con Vẹt (Prahlad Acharyal) Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
325 Làm Bóng Bàn Tay Thành Con Thỏ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
326 Ảo Thuật - Duo Minasov Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
327 Học Làm Bóng Bàn Tay Thành Những Con Vật Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
328 Những Ngôi Sao Ảo-Thuật của Bắc-Kinh(17/09/11) Tác-Giả: sưu-Tầm Trên Mạng
329 Những Ngôi Sao Ảo-Thuật của Băc-Kinh (Monocyles) Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 17 / 17

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine