Tiếng Hạ Xưa

MusicIcon

Thơ: Hồng Thúy
Nhạc: Nguyễn Tuấn
Hòa-âm: Đỗ Quân
Tiếng hát: Hồng Nhung