Lời Tình Đứa Con Trai

Nhạc: Võ Vĩnh Thuận
Hòa-âm: Trường Hải
Tiếng hát: Thanh Lan