Bên Bờ Thiên Mạc

Thơ: Hạnh Nguyên
Nhạc: Mai Phạm
Hòa-âm: Nguyễn Thịnh
Tiếng hát: Diệu Hiền
Hát bè: Đông Quân, Hoàng Ân, Minh Nhật, Quỳnh Liên, Trường Sơn