HomeSinh-HoạtĐiều-Lệ Gửi BàiĐiều-Lệ Gửi Bài .

Điều-Lệ Gửi Bài .

 

Điều-Lệ Chi-Tiết Về Việc Gửi Bài  

1. Bài vở cần hợp điều-lệ ghi ở Cổng Làng (Trang Nhà)
2, Bài do chính tác giả gửi tới Làng Huệ
3. Viết dưới dạng Unicode
4. Các dấu chấm (.), chấm hỏi (?), than (!), phẩy (,), chấm phẩy (;)... đằng trước không có khoảng trống (space) và đằng sau cần có một khoảng trống.
          Thí dụ: xxx,yyy (không hợp điều-lệ),  xxx ,yyy (không hợp điều-lệ), xxx , xxx không hợp điều-lệ, xxx, yyy (hợp điều-lệ).
5. Đánh dấu sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng tại chỗ thích ứng.
          Thí dụ: QÚA, NGỪƠI  (không hợp điều-lệ)
                      QUÁ, NGƯỜI  (hợp điều-lệ)

   Làng Huệ có thể sửa bài gửi về. Thông-thường là những chữ sai chính tả do lỗi đánh máy
6. Tựa-đề của một bài được để trên cùng, không phải hình ảnh. Tựa-đề nên ngắn gọn
7. Chữ đầu tiên của thân bài phải viết hoa.  Chữ đầu tiên trong mỗi đoạn thơ cần phải viết hoa...
8. Những từ kép trong bài không viết đảo ngược theo cấu-trúc một nước ngoại quốc những năm gần đây. Thí-dụ: uất-u (thay vì u-uất), khăn-khó (thay vì khó khăn), vặn vừa (thay vì vừa vặn)
9. Bài vở lần đầu xin gửi về baivo@langhue.org  với thư. Những lần sau xin gửi thẳng về người phụ-trách của mục liên hệ. baivo@langhue.org không nhận bài vở gửi chung qua những danh sách thư luân-lưu.
10. Mục Văn-Nghệ Chủ-Đề được chọn trên những bài đã đăng, không nhận trực-tiếp.
11. Khi gởi nhạc, vui lòng gởi MP3, bản nhạc, và tên tác giả, ca sĩ, cùng nhạc sĩ hòa âm.
12. Bài có thể có ghi dịa-chỉ đường LINK tới nơi khác nhưng không phải đường LINK sống (không thực sự nối ra ngoài bài))

Share

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine