HomeVăn-HọcChuyện Trên Đồi MaiNhớ...(2) --- Chuyện Trên Đồi Mai

Nhớ...(2) --- Chuyện Trên Đồi Mai

 

Nhớ

Cuộc sống vốn dĩ vô tình.
Như những đợt sóng ồ ạt xô đẩy nhau vào bờ.
Như hạt sương mai đọng trên chiếc lá mỏng manh rồi tan đi khi mặt trời hiện diện.
Có một thứ nhiều lần dứt áo để quên mà cứ ám ảnh suốt đời. Đó  là tình yêu.

Nguyễn Quốc Tuyên

Share

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine