HomeVăn-HọcChuyện Trên Đồi MaiTóc Xưa --- Chuyện Trên Đồi Mai

Tóc Xưa --- Chuyện Trên Đồi Mai

 

Tóc Xưa

Cuốn vở bụi bám đầy nằm trong ngăn tủ. Cuốn vở chép những bài thơ anh viết tặng nàng thuở yêu nhau. Mới đó, nàng mất được hai năm rồi. Anh thẩn thờ đọc lại những câu thơ kỷ niệm. Có sợi tóc nào ngủ quên trên trang thơ – Là tóc của nàng. Anh cầm sợi tóc lên. Đâu đây, thoang thoảng chút hương thơm ngày cũ.

Nguyễn Quốc Tuyên

Share

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine