"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

HomeVăn-HọcĐa Ngôn-Ngữ ---- Multlingual ArticlesThơ Đa Ngôn-Ngữ - Multilingual PoemsTro Tàn Bay Theo Gió (Like Ashes in the Wind) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ---Multilingual Poems

Tro Tàn Bay Theo Gió (Like Ashes in the Wind) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ---Multilingual Poems

Tro Tàn Bay Theo Gió

Rồi cũng tan như sương
Rồi úa tàn như lá
Rồi chỉ còn mình ta
Ngắm trăng tà mà khóc
Hết rồi thời để tóc
Tóc thề buông như mây

Rồi em và anh thương
Người nào ra đi trước
Trong cõi đời vô thường
Nếu người đó là em
Anh có đến tiễn đưa
Có nhỏ vài giọt lệ
Anh ơi chuyện bằng thừa

Rồi cũng tan như mây
Rồi cũng bay theo gió
Tro tàn anh thấy đó
Rồi cũng bụi mầu tro

Chào em lần cuối cùng!
Hay em chào anh nhỉ
Mình chưa từng gặp mặt
Làm sao biết - tiễn đưa?!

Anh muốn gặp em chưa
Anh sợ gì, vỡ mộng?
Anh ngại gì, rổng không
Chẳng có gì ngóng trông
Chẳng có gì để nhớ!

Quách Như Nguyệt

Like Ashes in the Wind

How many times we have met?
Three, four, or is it five?
Have you taken the count?
Have you wondered why?
The radiant smiles, the furtive glances,
The body's unspoken desires,
The heart's sweet murmurs
Were they for real? I often wonder
Or were they only in my mind?
Be that as they may
One of these lonely days,
I'll summon my courage
And spell out in clear detail
The last secret of my heart
So when I have to die,
The secret won't heave its inaudible last sigh
Yes, yes, yes, I do wish so very much
That you'd be a very special friend of mine
Maybe I'll print this "poem" out
So when we meet again once more
I'll press it in your hand
Baby, I do want my feelings soar
Hitherto unknown and unspoken,
Like cold gray ashes in the wind

Wissai NKB
August 8, 2014

 

Share
Mừng Lễ Phục Sinh 
21/04/2019

nen

 

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine