"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

HomeVăn-HọcĐa Ngôn-Ngữ ---- Multlingual ArticlesThơ Đa Ngôn-Ngữ - Multilingual PoemsShaving My Mother's Holy Hair (Cạo Tóc Tiên Cho Mẹ) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ-Multilingual Poems

Shaving My Mother's Holy Hair (Cạo Tóc Tiên Cho Mẹ) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ-Multilingual Poems

 

Shaving My Mother’s Holy Hair

 

Letting go of your hair, you let go of all negativities;

The seed of Bodhi sprouts awaken, in homage to Buddha

 

Shaved my Mother's hair, my eyes watered.

These hair are thin and soft as silk

Your hair is silvery and hazed in the heavenly years

It captured all the fragrance, scented, and essence in life

 

Since you and Dad became a beautiful couple,

You never cut your hair once

Oh Mother, you kept your hair as if keeping a piece of the motherland

And just like that more than sixty years passed.

 

I shaved my Mother's hair, my joy is forever lasting

Now, you let go all of the desires and attachments

Letting go of your hair is so beautiful as the essence of the lotus flowers,

And now, you are just the embodiment of our Grandmother - So peaceful and elegant.

 

You two are so gentle and kind as the Buddha

Always sacrificing, teaching us to be productive and kind-hearted adults

Mother, your maternal love is love from the beginning of time

To the eternity, there you were and the Maternal love.

 

For us, Mother, you are the embodiment of Bodhisattva

In this life, with you, the world is much more beautiful

May you live long so that we can repay your love

Because, Mother - your maternal love is immense like the endless Galaxy.

 

Bạch Xuân Phẻ

 

Cạo Tóc Tiên Cho Mẹ


Mẹ xả tóc Mẹ xả luôn phiền não
Hạt Bồ Đề tỉnh giác niệm Nam mô

Cạo tóc Mẹ lệ nhoà khóe mắt
Tóc bồng bềnh mềm mỏng lụa là
Mái tóc bạc sương trời đã ủ
Bao thời gian hương tóc thơm lừng

Từ khi đẹp đôi, Ba Mẹ chung lưng
Mẹ chưa có khi nào đi cắt tóc
Mẹ giữ tóc như Sơn hà gấm vóc
Cuộc tình chung đã sáu chục năm tròn

Cạo tóc Mẹ niềm vui mãi trong con
Nay Mẹ xả bao muộn phiền luyến ái
Mẹ xả tóc đẹp bao đóa hoa sen
Và giống quá! Mẹ hiện thân của Ngoại

Mẹ và Ngoại hai người hiền như Bụt
Luôn hy sinh, dạy dỗ đàn con thơ
Mẹ là tình thương từ vô thủy hoang sơ
Cho đến cõi vĩnh hằng đều có Mẹ

Đối với chúng con, Mẹ là Bồ Tát
Cuộc đời này, có Mẹ bỗng đẹp hơn
Nguyện Người sống để chúng con đền ơn
Vì Tình Mẹ mênh mông như Ngân hà bất tận.

March 10th, 2014

Bạch Xuân Phẻ

 

 

Share

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine