"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

HomeVăn-HọcĐa Ngôn-Ngữ ---- Multlingual ArticlesThơ Đa Ngôn-Ngữ - Multilingual PoemsNgười Lính Già Hát Giữa Rừng Hoang (Old Soldier Singing In The Jungle) ---Thơ Đa Ngôn-Ngữ-Multilingual Poems

Người Lính Già Hát Giữa Rừng Hoang (Old Soldier Singing In The Jungle) ---Thơ Đa Ngôn-Ngữ-Multilingual Poems

 

Người Lính Già Hát Giữa Rừng Hoang

                       oOo

Ta hát vang vang trong trời rộng

Bên dòng thác chẩy mãi không vơi.

Những ngày tháng cũ còn trong mộng.

Ngó xuống lòng đau, miệng cả cười.

                      oOo

Rồi trận mưa rừng ào-ạt đổ.

Lều tranh, vách cỏ dột nơi nằm.

Sấm chớp ngang trời như đạn nổ.

Nơi này gió hú lạnh căm căm.

                      oOo

Năm xưa chiến-trận trên đồi đá,

Bốn phương chuyển động bóng trăng già.

Sáng ra rừng núi tang-thương lạ;

Bạn, địch tan-tành: ta giết ta!

                      oOo

Xót-xa nghĩ đến thôn làng nhỏ…

Bà mẹ lưng còng mong nhớ con.

Những đứa trẻ thơ còn trong tã,

Mang kiếp bơ-vơ lẫn héo-mòn.

                      oOo

Thôi, uống với nhau trăm chén rượu,

Dù thù, dù bạn hãy cùng say.

Lời ca sao bỗng sai âm-điệu;

Giọng khản, môi mềm ta ngất-ngây.

Nguyễn Hoàng Lãng Du

 

 

Old Soldier Singing in the Jungle

                          oOo

My song resonates under the sky above and below

Besides the  waterfall that unendingly  flows.

To contemplate old days that  in my dreams still stay

Hurt my soul, though I may wear a broad smile everyday.

                        oOo

Then torrential rain drenches the jungle,

In my grass hut, the  roof  leaks over my bed.

Thunder and lightning, like explosives, filled the sky above my head.

Here, where wuthering  wind and freezing cold come to meet.

                      oOo

Years ago, we fought over a rocky hill.

Pandemonium broke loose under the old moon,

The morning after, among rocks and trees, an eerie scene of  misery and destruction.

All shattered; whoever was killed, our side or the other, it was fratricide.

                      oOo

My heart breaks at the thought of a certain small village...

Elderly, stooping mothers pining for  their long gone children,

Babies  still in diapers destined

For  a life of frustration and desolation.

                      oOo

Well, let’s drink together a hundred cups of liquor,

Either friends or foes, let’s get drunk together.

The lyrics suddenly sound off  pitch as I  sing,

Raucous and loose lip, let’s keep  our trance going.

 

Translated by  Hien V. Ho

8/18/17

 https://www.youtube.com/watch?v=0v1vRWll7Es

 

Share

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine