"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

HomeVăn-HọcĐa Ngôn-Ngữ ---- Multlingual ArticlesThơ Đa Ngôn-Ngữ - Multilingual PoemsCháy Rừng (Wildfires) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ-Multilingual Poems

Cháy Rừng (Wildfires) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ-Multilingual Poems

 

Cháy Rừng

 

 17Dbxprc2

California on fire - A view from the air near LA. Photo: BXK

 

Tháng 12 dương lịch!

Cali rừng cháy

Núi cháy,

Cỏ cây cũng cháy  

ngút trời như khói lửa đao binh

Sáng trời sương, trưa gió dịu, cháy vẫn cháy.

Cháy sáng, cháy trưa, cháy tối cháy chiều

Cháy luôn sự ám ảnh quạnh hiu

Cháy sang cả rừng công đức 

Cháy những ngôi nhà tối mực

Cháy luôn những ngọn cỏ cỏn con

Cháy như nắng hạn đợi mưa yêu dấu mỏn mòn

Cháy, cháy.... cháy hết đồi cao, 

Cháy hết vực sâu

Cháy gần thành phố

Cháy luôn nhà cửa giàu, nghèo

Cháy...trong hơi thở

Cháy trong giấc ngủ

Cháy trong hiện tại

Cháy cả tương lai

...và có một số người vẫn khước từ và khư khư

KHÔNG có biến đổi khí hậu!

Đừng làm nóng địa cầu và hãy yêu thương Trái đất Mẹ.

 

 

Wildfires

In the month of December
California forests and mountains are on fires
So much smoke and fire, as if it is in a war zone
Despite of the morning mist and calm wind, the wildfires still burning.
Fires in the morning, fires in the afternoon, and all day long
Fires burn all the hopes; burn in isolations
Fires burn the whole forest of merits
Fires burn houses and terrets
Fires burn trees, grasses, and countless structures
Fires as if the droughts forever waited for the beloved rain
Fires, fires burn all over many hillsides,
Fires burn in the deep canyons
Fires burn near the cities
Fires burn without discriminating the rich and poor
Fires burn while we're breathing
Fires burn while we're sleeping
Fires burn at this present moment
Fires will continue to burn in the future
... and there are some people still denying and moaning:
'There is absolutely NO climate change or global warming!'

Please take care of the global warming
Protect and cherish our Mother Earth.

Bạch Xuân Phẻ

 

Share

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine