"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

HomeVăn-HọcĐa Ngôn-Ngữ ---- Multlingual ArticlesThơ Đa Ngôn-Ngữ - Multilingual PoemsLà Như Thế (As It Is) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ - Multilingual Poems

Là Như Thế (As It Is) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ - Multilingual Poems

 

Là Như Thế

  Kính tặng Ni trưởng Hạnh Huệ

 

Ni trưởng thong dong bước

Mây cùng bay qua đồi

Nhẹ nhàng không tì vết

Như bóng nhạn ngang trời.

 

Nụ cười lan diệu vợi

Hoa nở khắp trên đồi

Khi tâm không ràng buộc

Cõi lòng thật thảnh thơi

 

Sống hay chết như thế

Nhẹ nhàng không mong đợi

Rõ ràng ta thường biết

Tánh Phật ở muôn nơi.

Khỏe Bạch

 

As It Is

 For Abbess Hanh Hue

Walking leisurely on one afternoon

The clouds also passing along freely  

Like her, flowing gently without any mark

Just like a heron crosses the sky without trace. 

The smile is contagious 

Like the California poppies bloom all over the hill

When the mind is not bound to anything

Our heart and mind are at peace and free

Coming or going, life or death is just like that

Live gently, at ease, not expecting nor worrying

Knowing the awakening potential within us

The Buddha Nature is everywhere.

 

Khoe Bach

 

Share

mung-cha-2018-thu-nghiem

 Cha

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine