"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

HomeVăn-HọcĐa Ngôn-Ngữ ---- Multlingual ArticlesThơ Đa Ngôn-Ngữ - Multilingual PoemsThời Hoa Lá Vẫn Còn Đây (The Times Of Flowers And Leaves Are Still Here) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ - Multilingual Poems

Thời Hoa Lá Vẫn Còn Đây (The Times Of Flowers And Leaves Are Still Here) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ - Multilingual Poems

 

 

Thời Hoa Lá Vẫn Còn Đây


Hoa xưa cũng đã phai màu
Lá xưa dòng nước chân cầu cuốn trôi
Bạn bè tản mát chân trời
Xa xôi xin gởi đôi lời nhớ thương
Một thời hoa lá ngát hương
Trường xưa thềm cũ vấn vương gót hài Mái tóc ai... Đôi mắt ai
Chập chờn nổi nhớ u hoài ngàn năm
Áo dài tà áo thanh tân
Bên bờ ảo vọng ai nằm chiêm bao
Một thời hoa lá lao xao
Rộng vòng  tay với ôm vào lòng Tôi


Xuân Thi 

 

The Time Of Flowers And Leaves Are Still Here 


Flowers of the past have faded in color 
Leaves have floated away with the water under the bridge 
Friends scattered to the end of the horizon 
Sending a few heartfelt words of longing from far away 
A time when leaves and flowers giving off their fragrance 
With footsteps still lingered on the threshold of the old school 

And someone’s hair...And someone’s eyes 
A flickering longing a sadness  forever 
A dress with its elegant flaps 
One the edge of a mirage in someone’s dream 
A time of rustling flowers and leaves 
To hold in my heart with my open arms.


Xuanthi299@yahoo.com

 

 18Cvthttf1

 

 

Share

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine