"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

HomeVăn-HọcĐa Ngôn-Ngữ ---- Multlingual ArticlesThơ Đa Ngôn-Ngữ - Multilingual PoemsLời Yêu Thương Tả Tơi (Heart-Rending Words of Love) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ - Multilingual Poems

Lời Yêu Thương Tả Tơi (Heart-Rending Words of Love) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ - Multilingual Poems

Lời Yêu Thương Tả Tơi

Không thương anh sao được?
Vì anh rất dễ thương
Không yêu anh sao được?
Không yêu mới khác thường!

Em yêu anh nhiều lắm
Không muốn nói ra thôi
Để trong lòng âm ỉ
Nói năng chi, ỉ ôi!

Người đời lắm thị phi!
Người ta hay để ý
Hay lắm chuyện, phê bình
Biết thế nên chuyện mình
Chỉ là chuyện mây trôi.

Biết thế nên anh ơi
Làm sao em dám nói
Chưa nói đã nghẹn lời
Lời yêu thương tả tơi!

Yêu anh thật đấy mà
Tình chẳng phải đùa chơi
Dẫu là tình trên ảo
Em yêu anh đầy vơi!!!

Anne Zwei (Như Nguyệt)

 

Heart-Rending Words of Love

Why shouldn't I love you?
When you're so adorable
Why shouldn't I care about you?
Not loving you, that wouldn’t be normal!

I love you so, so much
But I wouldn't want to say so
My feelings simmer inside
Where words dare not touch.

People love to gossip
And stick their nose into
Others' affairs, that's not hip
So what's going on between you and I
Is like clouds floating in the sky.

That's why, honey pie
How dare I openly confess
What I'm choked up inside
My heart-rending words of love!

I truly love you
My feelings are real
They aren't part of a game
Even though we met on the Net
My love for you is boundless.

Translated by Wissai
October 15, 2014

 

Share

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine