"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

HomeVăn-HọcĐa Ngôn-Ngữ ---- Multlingual ArticlesThơ Đa Ngôn-Ngữ - Multilingual PoemsNắng Phai Mái Tóc (Fading Sunlight On The Hair) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ-Multilingual Poems

Nắng Phai Mái Tóc (Fading Sunlight On The Hair) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ-Multilingual Poems

 

Nắng Phai Mái Tóc


Chiều nhạt nắng nhuộm buồn trên mái tóc
Hương tình xưa còn tím ngát hoàng hôn
Kỷ niệm xưa vẫn gập ghềnh nổi nhớ
Muốn nổ tung cho tan vỡ mây trời.

Bao nhiêu chiều nắng phai trên mái tóc
Ngóng chờ ai tiếng khóc gởi hư vô
Anh ở đâu...Dấu chim bay mờ khuất
Rơi rơi theo giọt nước mắt không mầu.

Thời gian phai màu xanh trên mái tóc
Thoát vô thường tim thắm chẳng nhạt phai
Ôi tình yêu ! Tình yêu sao kỳ diệu
Đứng ngoài vòng và lạc điệu tử sinh..

18Dxtnpm1

Xuân Thi.Fading Sunlight On the HairThe afternoon fading sunlight sadly colors the hair 
The aura of old love still colors the twilight violet 
A tottery longing for the old memory 
Ready to explode, crushing the clouds in the sky .

Through many afternoons with sunlight fading on the hair 
Waiting for someone, sending a cry into nothingness 
Where are you ...The bird flight seems so far away 
Falling along with the colorless tears .

Time has changed the color of the hair 
But the heart escaping the impermanence still unfading
Oh ! Love ..marvelous love 
Standing outside  exempt from the cycle of life and death..

 

18Dxtbpm2

 

Xuanthi299@yahoo.com

Share

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine