"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

HomeVăn-HọcĐa Ngôn-Ngữ ---- Multlingual ArticlesThơ Đa Ngôn-Ngữ - Multilingual PoemsChữ Buồn (Words Of Sorrow) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ-Bilingual Poems

Chữ Buồn (Words Of Sorrow) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ-Bilingual Poems

 

Chữ Buồn

Mỗi ngày dịch vài câu, chữ buồn

lăn trên giấy, ngập ngừng râu

tóc mọc, không kịp níu tháng ngày.

Mỗi ngày dịch vài câu, mực in

đậm nỗi buồn, ẩn tàng trên

trang giấy, muôn triệu kiếp lưu dân.

Mỗi ngày dịch vài câu, tay cầm

bút không vững, nỗi đau từ

gan ruột, chữ buồn tê ngón tay.

 

Words of Sorrow

Translating some sentences a day, I see words

of sorrow roll on paper, feel my mustache

and hair hesitate to grow, and fail to grasp

months and days.

Translating some sentences a day, I see the ink

print deeply the sorrow, scattering on

paper my millions of lifetimes in exile.

Translating somesentences a day, I see my hand

hold the pen errarically, feel the pain arise from

liver and guts, and let words of sorrow freeze my

fingers.

 

Phan Tấn Hải

 

Share

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine