"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

HomeVăn-HọcĐa Ngôn-Ngữ ---- Multlingual ArticlesThơ Đa Ngôn-Ngữ - Multilingual PoemsThấy Em (Seeing You) --- Thơ Đa Ngôn Ngữ-Multilingual Poems

Thấy Em (Seeing You) --- Thơ Đa Ngôn Ngữ-Multilingual Poems

 

Thấy Em

 

Để anh tìm em một đời, nhiều

đời, nơi khuôn mặt em ẩn

hiện trong mùa xuân, mùa hạ,

mùa thu, mùa đông, nơi mắt

em đen lấp lánh dưới từng nét

chữ anh tìm lại được kiếp này.

 

Để anh thấy em sáng trưa chiều

tối, để anh nghe nơi hè phố tiếng

cười em lẫn trong phiên chợ

sớm, để anh một lần ngửi hương tóc

em và rồi mãi mãi sẽ không còn lạc nhau.

 

Để anh thấy em hiện lên lặng

lẽ và sáng ngời trong từng

niệm, trong từng hơi thở

ngắn, hơi thở dài, trong từng nhịp

tim anh đập - không rời, lặng lẽ, sáng ngời.

 

Seeing You

 

Let me catch sight of you in this

life and in others, where your face

hovers in the spring, summer,

autumn and winter, when your black

eyes twinkle along the curved

words I have found again in this life.

 

Let me catch sight of you in the

morning, noon, afternoon and evening,

for I shall hear your laughter along

the sidewalks and around the morning

markets, feel your hair's fragrance

once, and never stray away from you again.

 

Let me see you appear calmly and

brightly in every thought, in every short

breath, in every long breath, and in every

pulse of my heart - intrinsically, calmly and

brightly.+

 

Phan Tan Hai

 

Share

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine