"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

HomeVăn-HọcĐa Ngôn-Ngữ ---- Multlingual ArticlesThơ Đa Ngôn-Ngữ - Multilingual PoemsLem Dòng Mực (Blurring The Ink Lines) -- Thơ Đa Ngôn-Ngữ-Mulilingual Poems

Lem Dòng Mực (Blurring The Ink Lines) -- Thơ Đa Ngôn-Ngữ-Mulilingual Poems

 

Lem Dòng Mực

 

này cô, cô ni nhỏ

xin giữ thật vắng lặng

từng bước cô đi

thật dịu dàng

hãy lắng nghe từng góc chùa

tiếng gió xao xác của rừng thiền năm xưa

kể lại một thời Đức Phật đã ngồi vắng lặng 

 

Blurring The ink Lines

you, the young nun

please keep really silent

on every step you walk

gently please

just listen to every corner of the temple

where the wind from the ancient meditation forest whispers

and recites the way of Buddha sitting soundlessly 

 

này cô, cô ni nhỏ

xin giữ thật vắng lặng

khi đọc những trang kinh

hãy thấy chữ tôi đã vàng trên giấy

hãy nghe làn gió còn hát trong các dòng mực

một thời tôi ngồi chép

lời của Đức Thế Tôn

từ những ngàn năm trước

 

you, the young nun

please keep really silent

while reading the ancient sutras

just see on paper my words that have turned yellow

just hear the breezes still sing within the ink lines

once, in a long past age I wrote down

words of Buddha

thousands of years ago

 

này cô, cô ni nhỏ

xin giữ thật vắng lặng

thật vắng lặng

xin đừng cười

nào ai còn nhớ

tiếng cười cô ni đã làm hồn tôi vỡ

và lem mực những dòng thơ tôi.

 

you, the young nun

please keep really silent

really silent

please don’t laugh

who would remember

a laugh from a nun that broke my heart

and blurred the ink lines from my poems.

 

Phan Tấn Hải

 

Share

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine