"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

HomeVăn-HọcTruyệnTruyện Rất Ngắn Trên Đồi MơTruyện Rất Ngắn: Những Con Búp-Bê

Truyện Rất Ngắn: Những Con Búp-Bê

 

Những Con Búp-Bê

    “Cái gì cho đi với cả tấm lòng thường sẽ tồn-tại lâu dài" 

 NXL

 

   Một trưởng Hướng-Đạo già có thói quen giúp-đỡ những người khác. Ông chia sẻ tiền bạc, quần áo và nhiều thứ ông có cho người khốn-khó, cho kẻ tù-tội, cho bạn bè … Ông tìm ân-nhân cho trại-sinh nghèo, lấy một phần tiền bán đất giúp vào công-cuộc huấn-luyện Hướng-Đạo. 

   Một lần tới thăm gia-đình một nữ trưởng thấy chị có nhiều búp-bê, ông xin vài con. Khi vị trưởng già qua đời, chị nữ trưởng tới thăm và đưa đám tang. Chị để ý nhìn trong nhà nhưng không thấy những con búp-bê mà mình từng nâng-niu ngày trước rồi bâng-khuâng không biết bây giờ chúng ở đâu? 

   Thưa chị, tôi là con vị trưởng già đó. Tôi đã nghe lời chị qua cuốn băng ghi trong đêm lửa giã-từ...Tôi đoán được những con búp-bê đó ở đâu: có con có lẽ ở trong bàn tay gầy-guộc của một em bé nơi trại cùi thiếu-thốn, con khác có lẽ nằm bên cạnh một đứa nhỏ không bữa cơm chiều, con khác nữa có lẽ đẫm nước mắt của đứa con côi nhớ mẹ vĩnh-viễn không về. 

   Những con búp-bê vô-tri đã mang được chút hạnh-phúc tới các mảnh đời bất-hạnh. Qua sự rộng-rãi của chị và tình yêu-thương của bố tôi, những con búp-bê đó mở hé được cửa thiên-đường cho những kiếp người tưởng như vô-vọng

Nguyễn Xuân Thiên Tường

 

 

Share

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine