"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

HomeVăn-HọcTruyệnTruyện Rất Ngắn Trên Đồi MơTruyện rất ngắn: Cuốn Kinh Thánh

Truyện rất ngắn: Cuốn Kinh Thánh

 

Cuốn Kinh Thánh

Nguyên-tác: The Bible
Tác-giả: Vô-Danh
Lược dịch: Triệu Lệ-Nga

      Một học sinh thuộc gia-đình giầu có sắp tốt-nghiệp trung-học. Khu-vực khá-giả nơi anh ở có lệ cha mẹ cho đứa con ra trường một cái xe hơi. Bân và cha anh đã đi xem xe nhiều tháng trời. Một tuần trước ngày mãn trường họ đã tìm thấy chiếc xe tuyệt-hảo. Bân chắc-chắn rằng cái xe đó sẽ là của anh trong đêm tốt-nghiệp.

     Bạn hãy tưởng-tượng cái bất-mãn của Bân trong đêm tốt-nghiệp như thế nào khi người cha trao cho anh một cuốn Kinh-Thánh được gói sẵn! Bân tức-giận đến nỗi anh ném cuốn kinh-thánh xuống và bước ra khỏi nhà. Anh và người cha không bao giờ nhìn thấy nhau nữa. Chỉ đến khi được tin cha chết anh mới trở lại nhà.

     Một đêm Bân ngồi xuống kiểm-điểm những đồ sở-hữu của cha mà anh được thừa hưởng. Tình-cờ anh thấy cuốn Kinh-Thánh mà ông đã cho. Anh phủi bụi và khi mở ra anh thấy một tấm ngân-phiếu của nhà băng đề cái ngày mà anh tốt-nghiệp cùng với số tiền đúng như giá cái xe mà cha và anh đã chọn.

 

Share

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine