"Hãy làm cho người khác giống như bạn muốn người khác làm cho mình" ** Luật Vàng - Golden Rule **

HomeĐạo GiáoĐạo PhậtĐạo Phật: Triết-Lý Và Đời Sống
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
81 Chữa Lành Tâm Sân Hận --- Đạo Phật - Triết Lý Và Đời Sống Tác-Giả: Đức Đạt Lai Lạt Ma
82 17 Lời Dạy Của Đức Phật - Danh Ngôn Gieo Và Gặt --- Đạo Phật --- Triết Lý Và Đời Sống Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
83 10 Điều Tâm Niệm Của Nhà Phật --- Đạo Phật - Triết Lý Và Đời Sống Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
84 Cuộc Đời Đức Phật Qua Ảnh --- Đạo Phật - Triết Lý Và Đời Sống Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
85 Những Điều Phật Dạy --- Đạo Phật --- Triết Lý & Đời Sống Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
86 10 Câu Chuyện Của Đức Phật Thích Ca (2/6) --- Triết Lý & Đời Sống - Đạo Phật Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
87 10 Câu Chuyện Của Đức Phật 1/6 --- Đạo Phật: Triết Lý Và Đời Sống Tác-Giả: mammoadidaphat.org
88 Lược Truyện Phật Thích Ca (Kim Phụng, Nguyễn Đông, Huy Hồ) --- Đạo Phật - Triết Lý Đời Sống Tác-Giả: Người Dịch: Thích Chân Tính
89 Những Câu Thơ Thiền Hay --- Triết Lý Và Đời Sống - Phật Giáo Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
90 Phép Lạ Của Sự Tĩnh Thức --- Triết Lý Và Đời Sống - Đạo Phật Tác-Giả: Thích Nhất Hạnh

Trang 9 / 16

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine