"Nếu bệ-hạ muốn hàng, xin trước hãy chém đầu tôi đi đã, rồi sau sẽ hàng!" ** Trần Quốc Tuấn **

Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Nguyễn Hoàng Lãng Du 
biên-soạn

Lời mở đầu

Hầu hết những nhân-vật trong tài-liệu này là có thật.
Họ đã tới, tạm dừng lại trên thế-gian này rồi ra đi.
Tình yêu, trí-tuệ, sự dâng-hiến và hành-động của nhiều người trong họ là dấu đường đưa
nhân-loại vào vùng trời
tuyệt-mỹ.  

Cơ-Sở Giáo-Duc Thanh Tâm, Làng Huệ 
 

 Tựa đề                  Biên-Soạn
 Tận-Hiến  Nguyễn Hoàng Lãng Du
 Xưa Cũ Như Những Ngọn Đồi  Nguyễn Hoàng Lãng Du       
 Người Khách Lạ  Nguyễn Hoàng Lãng Du
 Đường Lầy  Nguyễn Hoàng Lãng Du
 Nghĩa Cả  Nguyễn Hoàng Lãng Du
 
Tranh phụ-bản: Hạ Hồng, sơn dầu  Xuân Thi
   
 Ý-Kiến Của Tôi  Nguyễn Hoàng Lãng Du
 Chắn Nắng  Nguyễn Hoàng Lãng Du
 Phần Của Các Em Mồ-Côi  Nguyễn Hoàng Lãng Du
 Hạnh-Phúc Và Khí-Giới  Nguyễn Hoàng Lãng Du
Tha-Thứ  Nguyễn Hoàng Lãng Du 
 
Tranh phụ-bản: Chợt Nghe Lớp Sóng, sơn dầu  Xuân Thi
 
 Buộc Tội  Nguyễn Hoàng Lãng Du
 Yêu Thiền  Nguyễn Hoàng Lãng Du
 Lãnh-Đạo  Nguyễn Hoàng Lãng Du
 Việc Nhỏ Bé  Nguyễn Hoàng Lãng Du
 Phong Cùi  Nguyễn Hoàng Lãng Du
 
Tranh phụ-bản: Tình Mẹ, mầu nước  Xuân Thi
 
 Chúng Ta Là Anh Em  Nguyễn Hoàng Lãng Du
 Sau Khi Đã Chết  Nguyễn Hoàng Lãng Du
 Vươn Cao  Nguyễn Hoàng Lãng Du
 Con Lừa  Nguyễn Hoàng Lãng Du
 Phật Ky-Tô  Nguyễn Hoàng Lãng Du
 
Tranh phụ-bản: Vườn  Xuân, sơn dầu Xuân Thi
 
 Nhân-Đạo  Nguyễn Hoàng Lãng Du
 Món Quà  Nguyễn Hoàng Lãng Du
 Âm-Điệu  Nguyễn Hoàng Lãng Du
 Tương-Xứng  Nguyễn Hoàng Lãng Du
 Phụ-Họa  Nguyễn Hoàng Lãng Du
 
Tranh phụ-bản: Original, mầu nước  Xuân Thi
 
 Lời Khuyên  Nguyễn Hoàng Lãng Du
 Thích-Ứng  Nguyễn Hoàng Lãng Du
 Ngắn-Gọn  Nguyễn Hoàng Lãng Du
 Hàng Thiện Trí-Thức  Nguyễn Hoàng Lãng Du
 Trong Bùn Lầy  Nguyễn Hoàng Lãng Du
 
Tranh phụ-bản: Nắng Lụa Vàng, sơn dầu  Xuân Thi
 
 Mọi Người Đều Vui-Vẻ  Nguyễn Hoàng Lãng Du
 Tôi Hành-Động  Nguyễn Hoàng Lãng Du
 Việc Nghĩa  Nguyễn Hoàng Lãng Du
 Ăn Sáng  Nguyễn Hoàng Lãng Du
 Chia Sẻ  Nguyễn Hoàng Lãng Du
 
Tranh phụ-bản: Hải Âu, sơn dầu  Xuân Thi
 
 Cùng Khốn  Nguyễn Hoàng Lãng Du

 Niềm Tin

 Nguyễn Hoàng Lãng Du
 Người Lịch-Sự  Nguyễn Hoàng Lãng Du
 Người Và Cá  Nguyễn Hoàng Lãng Du
 So-sánh  Nguyễn Hoàng Lãng Du
 
Tranh phụ-bản: Cuồng Nộ, sơn dầu  Xuân Thi
 
 Không-Khí  Nguyễn Hoàng Lãng Du
 Nghe Nhạc  Nguyễn Hoàng Lãng Du
 Vâng Lời  Nguyễn Hoàng Lãng Du
 Ứng-Khẩu  Nguyễn Hoàng Lãng Du
 Cái Cúc Áo  Nguyễn Hoàng Lãng Du
 Hoàn Lại Cho Người  Nguyễn Hoàng Làng Du
 
 
Tranh phụ-bản: Rừng Thu, mầu nước  Xuân Thi
 
 Ly Trà  Nguyễn Hoàng Lãng Du
 Thuyền Không Thể Đắm  Nguyễn Hoàng Lãng Du
 Làm Thầy  Nguyễn Hoàng Lãng Du
 Phương-Pháp Của Nhà Hiền-Triết  Nguyễn Hoàng Lãng Du
 Xếp Hình Cùng Mẹ  Nguyễn Hoàng Lãng Du
Tấm Lòng Của Một Vị Vua  Nguyễn Hoàng Lãng Du
 
Tranh phụ-bản: Đứng Lên  Xuân Thi
 
Chiếc Giầy Của Thánh Nhân  Nguyễn Hoàng Lãng Du
Nghệ-Thuật Của Nhà Danh-Họa  Nguyễn Hoàng Làng Du
Hành-Xử  Nguyễn Hoàng Lãng Du
Lula  Nguyễn Hoàng Lãng Du
Vị Mục-Sư Và Cô Gái Nhỏ  Nguyễn Hoàng Lãng Du
Người Bạn Tốt  Nguyễn Hoàng Lãng Du
 
Tranh phụ-bản: Ngậm-Ngùi

 Xuân Thi

 
Lịch-Sư Và Bén Nhậy Nguyễn Hoàng Lãng Du
Thiên-Lệch Nguyễn Hoàng Lãng Du
Biết Điều Nguyễn Hoàng Lãng Du
Bài Giảng Biêt Đi Nguyễn Hoàng Lãng Du
Cây Tre Nguyễn Hoàng Lãng Du
Người Mẹ Của Phong-Trào Tự-Do Nguyễn Hoàng Lãng Du
 
Tranh phụ bản: Xuân Thi #30 Xuân Thi
 

Cách Chấm Dứt Tranh Cãi

Nguyễn Hoàng Lãng Du

Chọn Người

Nguyễn Hoàng Lãng Du
Hy-Sinh Nguyễn Hoàng Lãng Du
Vượt Trở-Ngại Nguyễn Hoàng Lãng Du
Bàn Tay Nhỏ Nguyễn Hoàng Lãng Du
Đường Lối Mới Nguyễn Hoàng Lãng Du
 
 
Thành-Thật Nguyễn Hoàng Lãng Du
Tin Vui Nhất Trong Tuần Nguyễn Hoàng Lãng Du
Bắt Đầu Nguyễn Hoàng Lãng Du
Đô-Lượng Nguyễn Hoàng Lãng Du
Leo Lên Từ Đáy Vực Nguyễn Hoàng Lãng Du
Phương-Tiện Và Mục-Đich Nguyễn Hoàng Lãng Du
 
 
Khác- Biệt Nguyễn Hoàng Lãng Du
Thuật Cai-Trị Nguyễn Hoàng Lãng Du
Phục-Vụ Nguyễn Hoàng Lãng Du
Nhân Tính Nguyễn Hoàng Làng Du
Bất-Khuất Nguyễn Hoàng Lãng Du
 
 
Cao-Thượng Nguyễn Hoàng Lãng Du
Không Cần Nhớ Nguyễn Hoàng Lãng Du
Kẻ Phản-Bội Nguyễn Hoàng Lãng Du
Chiếc Cầu Của Cô Gái Xấu Số Nguyền Hoàng Lãng Du
Cái Tâm  Nguyễn Hoàng Lãng Du
 
Giá-Trị Của Sự Thực-Hiện Nguyễn Hoàng Lãng Du
Tay Trắng
Nguyễn Hoàng Lãng Du
Anh Hùng Nơi Nghìa-Trang Nguyễn Hoàng Làng Du
Đứng Dậy Sau Khi Ngã xuống Nguyễn Hoàng Lãng Du
Một Người Đặc-Biệt Nguyễn Hoàng Lãng Du
Người Cha Dựng Nước Nguyễn Hoàng Lãng Du
 
  (còn tiếp)
 
   

                                      Tham-Khảo

 

- 101 Zen Stories, Wikipedia
- 101 Zen Stories.blogspot.com (Internet)

- Abraham Lincoln --- Magaret Davidson, Scholastic Book Services 1976
- Anh-Hùng Nước Tôi --- Cơ-Sở Đông Tiến, 1986
- Cái Cười Của Thánh Nhân --- Nguyễn Duy Cần
- Cô Gái Lở Loét Khắp Người Đem Tiền Được Cho Chữa Bệnh Xây Cầu     Giúp Người --- Thanh Dũng, thanhnien Online

- Forbes --- Chuck Feeney: The Billionaire Who Is Trying to Go Broke --- by Steven Bertoni

- Freedom --- William Safire, Double Day & Company Inc 1987
- God's Little Devotional Book For Men --- Honor Book, 1996
- God's Little Daily Devotional --- Honor Book, 1997

- Góp Nhặt Cát Đá --- Thiền Sư MUJU, Đỗ Đình Đồng dịch, Đại Nam xuất-bản
- How To Talk So People will listen --- Steve Brown, Baker Books 1993
- Hồ-Sơ Vua Duy Tân --- Hoàng Trọng Thược, Mõ Làng xuất-bản 1993
- Khổng Học Đăng --- Phan Bội Châu, Xuân Thu xuất bản
- Kinh Thánh Tân Ước --- Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ, Tôn Giáo Hànội xuất-bản 2005
- Kinh Dịch --- Ngô Tất Tố dịch và chú-giải, nhà xuất bản TP HCM,1995
- Lão Tử Tinh Hoa --- Nguyễn Duy Cần --- Không ghi ngày in và nhà Xuất-Bản
- Mặc Tử - Ngô Tất Tố, Xuân Thu xuất-bản
- My Spritual Journey --- The Dalai Lama, HarperOne 2010

- Nam Hoa Kinh --- Trang Tử, Nhượng Tống dịch, Xuân Thu Xuất-Bản
- Nho Giáo --- Trần Trọng Kim, Tân Việt xuất-bản
- Phật Học Tinh-Hoa --- Nguyễn Duy Cần, Sống Mới Xuất Bản

- Plato -- Selections From Protagoras, Republic, Phaedrus, Gorgias --- Barnes & Noble Book

- The Lewiston Daily Sun, Main, USA --- Thursday March 0, 1939

- Thiền Học Việt-Nam --- Nguyễn Đăng Thục, Lá Bối xuất bản 1967
- Trang Tử -- Bản dịch của Nhượng Tống, Nhà xuất-bản Xuân Thu

- Trung Quốc Triết Học Sử --- Hồ Thích, Huỳnh Minh Đức dịch, Đại Nam xuất-bản
- Việt Nam Sử Lược --- Trần Trọng Kim, Sống Mới xuất-bản 1978 
- Freedom --- William Safire, Double Day & Company Inc 1987
www.bioguide.congress.gov
www.brainycode.com
www.bridgespan.org
www.fortune.com
www.givesmart.org
www.nobelprize.org
truecenterpublishing.com/zenstory/zenstory.html
www.wikipedia.org
- www.whitehouse.gov

 

 

 

 

 

 

 

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 69.6% Viet Nam
United States of America 20.2% United States of America
Canada 4.7% Canada
Japan 2.5% Japan
Germany 1.0% Germany

Total:

15

Countries
360000506