"Hãy làm cho người khác giống như bạn muốn người khác làm cho mình" ** Luật Vàng - Golden Rule **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
21 Trọn Đời Hiến Dâng (Như Ý) --- Thánh Ca Tận Hiến Tác-Giả: Đinh CônG Huỳnh
22 Đẹp Thay --- Thánh Ca Tận Hiến Tác-Giả: Mi Trầm
23 Chúa Cất Tiếng Gọi Con --- Thánh Ca Tận Hiến Tác-Giả: Nguyễn Văn Tuyên
24 Tình Khúc (Như Ý) --- Thánh Ca Tận Hiến Tác-Giả: Ân Đức
25 Một Niềm Phó Thác (Như Ý) --- Thánh Ca Tận Hiến Tác-Giả: Mộng Huỳnh
26 Ngài Vẫn Ở Bên Con (Lê Hồng) --- Thánh Ca Tận Hiến Tác-Giả: Trầm Hương
27 Chúa Vẫn Yêu Con --- Thánh Ca Tận Hiến Tác-Giả: Trầm Hương
28 Giai Điệu Đời Con ( Thuý Huyền) --- Thánh Ca Tận Hiến Tác-Giả: Phan Ngọc Hiến
29 Tâm Tình Phó Thác --- Thánh Ca Tận Hiến Tác-Giả: Nguyên Hòa
30 Niềm Phó Thác (Hợp Ca) --- Thánh Ca Tận Hiến Tác-Giả: Nguyên Hòa

Trang 3 / 8

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine