"Hãy làm cho người khác giống như bạn muốn người khác làm cho mình" ** Luật Vàng - Golden Rule **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
61 Dâng Chúa Hài Nhi (Thùy Dương) --- Kitô Giáo Tác-Giả: Thái Nguyên
62 Bài Thánh Ca Buồn - Mùa Đông Năm Ấy - Hang Bê-Lem --- Nhạc Mùa Giáng Sinh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
63 Tiếng Hát Thiên Thần (Tam Ca Áo Trắng) ---- Thánh Ca Mùa Giáng Sinh Tác-Giả: Nhạc Pháp, Lời Việt Hoàng Diệp
64 Cao Cung Lên (Mai Hậu) ---- Kitô Giáo Tác-Giả: Hoài Đức, Nguyễn Khắc Xuyên
65 Hang Bê-Lem (Họp Xướng) --- Thánh Ca Giáng Sinh Tác-Giả: Hải Linh, Minh Châu
66 Cao Cung Lên ---- Kitô Giáo Tác-Giả: Hoài Đức, Nguyễn Khắc Xuyên
67 Từ Lúc Mẹ Nói Lời Xin Vâng (Mai Hậu) -- Thánh Ca Mùa Giáng Sinh Tác-Giả: Trầm Hương
68 Đêm Thánh Vô Cùng (Elvis Phương) ---- Nhạc Mùa Noel Tác-Giả: Lời Việt: Hùng Lân
69 Mùa Đông Năm Ấy (Mai Thiên Vân, Xuân Tường, Ca Đoàn Con Đức Mẹ Mân Côi) ---- Kitô Giáo Tác-Giả: Hoài Đức
70 Mùa Đông Năm Ấy (Lệ Hằng) ---- Kitô Giáo Tác-Giả: Hoài Đức

Trang 7 / 8

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine