"Hãy làm cho người khác giống như bạn muốn người khác làm cho mình" ** Luật Vàng - Golden Rule **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
21 Mùa Đông Năm Ấy --- Thánh Nhạc Không Lời Tác-Giả: Hoài Đức
22 Tình Chúa Cao Vời ---- Thánh Nhạc Hòa Tấu Tác-Giả: Duy Thiên
23 Những Bản Thánh Nhạc Không Lời (Phần 1) ---- Thánh Nhạc Không Lời Tác-Giả: Nhiều Tác Giả
24 Thân Lúa Miến ---- Thánh Nhạc Không Lời Tác-Giả: Mi Trầm
25 Trông Cậy Chúa ---- Thánh Nhạc Không Lời Tác-Giả: Vũ Đình Đạt
26 Tình Người Giáng Sinh ---- Thánh Nhạc Không Lời Tác-Giả: Duy Thiên
27 Ngước Trông Trời Cao ---- Thánh Nhạc Không Lời Tác-Giả: Duy Thiên
28 Trông Đợi --- Thánh Nhạc Không Lời Tác-Giả: Didier Rimaud & J. Bình
29 Tình Người Đã Chết ---- Thánh Nhạc Không Lời Tác-Giả: Sưu-TầmTrên Mạng
30 Lạy Mẹ Fatima ---- Thánh Nhạc Không Lời Tác-Giả: Nguyễn Khắc Tuấn

Trang 3 / 4

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine