"Hãy làm cho người khác giống như bạn muốn người khác làm cho mình" ** Luật Vàng - Golden Rule **

HomeĐạo GiáoKitô GiáoGương Sáng Kitô Giáo
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
11 Cuộc Đời Chúa Cứu Thế --- Phim Công Giáo Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
12 Ca Mừng Thánh Nữ Cecilia (Ca Đoàn Cecilia) --- Thánh Ca - Gương Sáng Kitô Giáo Tác-Giả: Trần Xuân Long
13 Ca Mừng Thánh Nữ Cecilia -- Thánh Ca Tác-Giả: Gia Ân
14 Maria Nữ Tỳ Của Thiên Chúa -- Phim Công Giáo Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
15 Cuộc Đời Mẹ Maria và Những Lần Hiện Ra -- KiTô Giáo Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
16 Vua Solomon --- Phim Công Giáo Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
17 Người Nữ Tu Hát --- Phim Công Giáo Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
18 Câu Truyện Chúa Giáng Sinh --- Phim Công Giáo Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
19 Các Thánh Tử Đạo Việt Nam --- Gương Sáng Kitô Giáo Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
20 Truyện Kinh Thánh - Lúc Khởi Đầu - Phim Công Giáo Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 2 / 7

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine