"Hãy làm cho người khác giống như bạn muốn người khác làm cho mình" ** Luật Vàng - Golden Rule **

HomeĐạo GiáoKitô GiáoGương Sáng Kitô Giáo
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
51 Thánh Martin - Tấm Lòng Vàng --- Gương Sáng Kitô Giáo Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
52 Thánh Phanxicô Du Ngoại Trần Gian --- Gương Các Thánh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
53 Lễ Các Thánh Nam Nữ --- Gương Sáng Kitô Giáo Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
54 Xin Đừng Khóc Thương Tôi Sudan --- Gương SángKitô Giáo Tác-Giả: Sưu-TầmTrên Mạng
55 Thánh Antôn Padua ---- Gương Sáng Kitô Giáo Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
56 Thánh Nữ Catarina Sienna ---- Kitô-Giáo - Triết Lý Và Đời Sống Tác-Giả: Sưu-TầmTrên Mạng
57 Cuộc Đời Cha Gioan Vianey ---- Gương Sáng Kitô Giáo Tác-Giả: M.Cardo
58 Thánh Nữ Catarina ---- Kitô Giáo - Phim Các Thánh Tác-Giả: Sưu-TầmTrên Mạng
59 Thánh Maria Gôrétti ---- Kitô Giáo - Triết-Lý Và Đời Sống Tác-Giả: Sưu-TầmTrên Mạng
60 Nhật Ký Mẹ Têrêsa Canculta Phần 1 ---- Gương Sáng Kitô Giáo Tác-Giả: VietCatholic

Trang 6 / 7

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine