"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

Good Morning Song -- Bài Hát Tiếng Anh

Good Morning 

'Good Morning! How are you?'
It's so nice to have you here with me today.

Good Morning! How are you?
Howdy, how do you do, hello, good day!

Now that we're together, learning so much fun,
The more of us the better, so come on everyone!

Good Morning! How are you?
Howdy, how do you do, hello, good day!
Howdy, how do you do, hello, good day 

Share

Vào Cổng Làng Chi-Tiết

13357010
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
.Tháng trước
2715
4942
23355
39069
82931
234067

Your IP: 18.212.92.235
Server Time: 2019-01-17 12:56:22

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine