"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
21 Múa Lá Sen --- Múa Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
22 Nụ Hoa Xuân (Tốp Múa) --- Múa Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Biên Đạo: Thảo Lê
23 Xuân Quê Hương (Trường Tiểu Học Trần Quốc Toản, TP Huế) --- Múa Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Biên Đạo: Ánh Hồng
24 Ông Già Noel Vui Tính --- Múa Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
25 Bắc Kim Thang --- Múa Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
26 Múa Chấp Cánh Ước Mơ ---- Múa Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
27 Xòe Hoa -Múa Dân Tộc Thái --- Múa cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Múa Dân Tộc Thái
28 Ánh Trăng Hòa Bình (Tốp Múa) ---- Múa Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Hồ Bắc & Mọng Lân, Biên Đạo Múa: Thu Thủy
29 Em Là Hoa Hồng Nhỏ ---- Múa Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Trịnh Công Sơn
30 Tuyệt Vời Tuổi Thơ (Nhóm Sao Mai) ---- Múa Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 3 / 5

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine