"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
31 Cây Bút Thần Của Mã Lương ---- Truyện Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
32 Ba Cô Gái ---- Truyện Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
33 Trí Khôn Của Ta Đây ---- Truyện Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
34 Dê Đen Và Dê Trắng ---- Truyện Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
35 Gà Mái Thương Con ---- Truyện Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
36 Thỏ, Hổ Và Gà ---- Truyện Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
37 Gấu Con Bị Đau Răng ---- Truyện Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
38 Sọ Dừa ---- Truyện Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
39 Sự Tích Sơn Tinh Thuỷ Tinh ---- Truyện Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
40 Công Chúa Ếch ---- Truyện Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 4 / 6

Vào Cổng Làng Chi-Tiết

13383900
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
.Tháng trước
1237
6360
14246
35999
109821
234067

Your IP: 34.203.213.116
Server Time: 2019-01-22 04:23:58

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine