"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
21 Hai Cây Táo --- Truyện Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
22 Cô Bé Quàng Khăn Đỏ ---- Truyện Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
23 Cô Bé Lọ Lem ---- Truyện Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
24 Thỏ Con Đi Học --- Truyện CHo Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
25 Dê Con Nhanh Trí ---- Truyện Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
26 Bác Gấu Đen Và Hai Chú Thỏ ---- Truyện Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
27 Nhổ Củ Cải ---- Truyện Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
28 Truyện Cổ Tích Giọng Hót Chim Sơn Ca ---- Truyện Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
29 Sự Tích Hạt Lúa ---- Truyện Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
30 Truyện Cổ Tích Chàng Rùa ---- Truyện Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 3 / 6

Vào Cổng Làng Chi-Tiết

13383937
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
.Tháng trước
1274
6360
14283
35999
109858
234067

Your IP: 34.203.213.116
Server Time: 2019-01-22 04:27:17

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine