"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-DụcGiáo-Dục Thiếu NhiTài-Liệu Tiếng Việt Cho Thiếu Nhi
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
31 Bông Hồng Tặng Cô ---- Múa Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Trần Quang Huy
32 Vườn Hoa Của Bé ---- Múa Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Biên Đạo: Hoàng Ân
33 Đồng Lúa Reo (Đội Múa Thiên Nga)---- Múa Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Biên Đạo Múa: Tường Vân
34 Cánh Đồng Quê Em (Nhà Thiếu Nhi Quận 10) ---- Múa Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
35 Cánh Bướm Tuổi Thơ ---- Múa Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
36 Con Bướm Xuân ---- Múa Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
37 Hoa Sen --- Múa Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
38 Tập Tầm Vông --- Múa Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
39 Múa Khmer - Oxvai Chanti --- Múa Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
40 Múa Tập Tầm Vông ----- Múa Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 4 / 38

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine