"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân GianNgười Lịch-Sự --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Người Lịch-Sự --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

 

Người Lịch-Sự 

 

George Washington (1732-1799) là vị tổng-thống đầu tiên của nước Mỹ, ngoài ra, ông còn là vị tướng giỏi. 

Khi ông mất, người ta mệnh danh ông là “người giỏi nhất trong chiến-tranh, giỏi nhất trong hòa-bình và đặc-biệt nhất trong lòng đồng-bào ông”. 

Một buổi sáng, ông và tướng Lafayette cùng đi với nhau. Ông được một người nô-lệ chào đón: “Kính chào tướng Washington!”. Lập tức, Washington ngả mũ, cúi người và trả lời: “Chào ông, tôi hy-vọng ông có một ngày vui”. 

Tướng Lafayette ngạc-nhiên: “Tại sao ông cúi mình chào người nô-lệ?”.

Tướng Washington mỉm cười: “Tôi không để ông ấy là người lịch-sự hơn tôi“.

 

*Mỹ = USA

 

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

 

 

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine