"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân GianNiềm Tin --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Niềm Tin --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

 

Niềm Tin 

 

John Erskine (1879-1951) được coi là một học giả và là giáo-sư sáng chói bậc nhất của đại-học Columbia tại nước Mỹ từ trước đến giờ. 

Ông còn là nhạc-sĩ chơi đàn dương cầm nổi tiếng, là hiệu-trưởng trường âm-nhạc Julliard và là tác-giả của nhiều cuốn sách. 

Sinh-viên tấp-nập đến lớp học không phải vì tiếng tăm hay những thực-hiện của ông mà là vì ông có niềm tin nơi họ. 

Ông từng nói: “Cuốn sách hay nhất vẫn chưa được viết, bức họa đẹp nhất vẫn chưa được vẽ, chính-quyền tốt nhất vẫn chưa thành-hình. Những chuyện đó phải được thực-hiện bởi các anh chị”.

 

 

* Mỹ = USA

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

 

 

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine