"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

HomeNgàn Hoa (STTM)Kịch & Phim Vui
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
11 Rượu Trước Là Bạn Sau Là Kẻ Thù -- Kịch Vui Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
12 Mộng Làm Ca Sĩ (Hoài Linh, Chí Tài, Hữu Lộc, Calvin Hiệp) -- Kịch Vui Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
13 Con Ma Đề -- Kịch Vui Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
14 Chảnh (Thúy Nga, Việt Hương) -- Kịch Vui Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
15 Chàng Khờ Và Gã Lưu Manh -- Kịch Vui Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
16 Âm Dương Đôi Đường (Hoài Linh, Chí Tài, Bé Kevin Phan) -- Kịch Vui Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
17 Xe Ôm -- Kịch Vui Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
18 Đám Cưới Đầu Năm -- Kịch Vui Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
19 Thà Ăn Mày Hơn Ăn Cướp (Hoài Linh & Trang Thanh Lan) -- Kịch Vui Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
20 Gia Tài Người Hàng Xóm (Hồng Đào, Quang Minh, Trang Thanh Lan, Kiều Linh) --- Kịch Vui Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 2 / 15

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine