"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

HomeNgàn Hoa (STTM)Kịch & Phim Vui
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
101 Chuyện Đời (Trường Giang, Chí Tài) --- Kịch Vui Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
102 Oan Gia --- Kịch Vui Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
103 Cái Cũ Vẫn Hơn (Hoài Linh, Trường Giang) Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
104 Hũ Tiếu Quê Hương (Trường Giang, Hoài Linh) --- Nhạc Hay Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
105 Đại Gia Đình (Chí Tài, Nhóm Hài Thúy Nga) --- Kịch Vui Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
106 Sinh Nghề Tử Nghiệp --- Kịch Vui Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
107 Tâm Xuân (QuangMinh, Hồng Đào, Đòan Phi, Hà Thanh Xuân) --- Kịch Vui Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
108 Thằng Đậu Và Vợ Thằng Đậu --- Kịch Vui Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
109 Tỷ Phú (Ngọc Giàu, Việt Anh, Việt Hương) --- Kịch Vui Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
110 Về Quê Ăn Tết (Trung Dân, Trấn Thành, Thu Trang, Tiến Luật) --- Kịch Vui Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 11 / 15

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine