"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

HomeNgàn Hoa (STTM)Kịch & Phim Vui
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
121 Mất Gà --- Kịch Vui Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
122 Hài Mới - 2013 -- Kịch Vui Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
123 Cướp Cạn (Hoài Linh, Chí Tài, Văn Long) -- Kịch Vui Tác-Giả: Hà Trung
124 Luật Ăn Nhậu --- Kịch Vui Tác-Giả: Sưu-TầmTrên Mạng
125 Ly Dị (Kiều Oanh, Hoài Linh, Mỹ Chi) -- Kịch Vui Tác-Giả: Sưu-TầmTrên Mạng
126 Chung Một Mái Nhà (Chí Tài, Hương Thủy, Quyên Chi, Bé Tí) -- Kịch Vui Tác-Giả: Sưu-TầmTrên Mạng
127 Kén Dâu (Trang Thanh Lan, Lê Huỳnh, Lê Anh) - Kịch Vui Tác-Giả: Sưu-TầmTrên Mạng
128 Hài Hoài Linh & Chí Tài -- Kịch Vui Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
129 Móc Họng --- Kịch Vui Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
130 Đèo Gió Hú (Hoài Linh, Chí Tài & Văn Long) --- Kịch Vui Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 13 / 15

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine