"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

HomeNgàn Hoa (STTM)Kịch & Phim Vui
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
131 Tập Làm Văn - Tả Con Rệp --- Kịch Vui Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
132 Thầy Tào Lao (Trấn Thành & Anh Đức) --- Kịch Vui Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
133 Hoa Hậu Toàn Cầu (Thúy Nga, Minh Dũng, Thanh Duy) --- Kịch Vui Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
134 Em Đi Mẫu Giáo -- Kịch Vui Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
135 Tình Bạn (Quang Thắng, Vân Dung, Hiếu Hiền, Đức Thịnh) --- Kịch Vui Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
136 Cười Chút Thôi --- Kịch Vui Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
137 Trúng Độc Đắc (Kiều Oanh) --- Kịch Vui Tác-Giả: Sưu - Tầm Trên Mạng
138 Xớn Xa Xớn Xác (Hoài Linh, Phú Quý, Hồng Tơ, Phú Quý, Phương Dung) --- Kịch Vui Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
139 Ác Giả Ác Báo -- Kịch Vui Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
140 Cười Để Nhớ --- Kịch Vui Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 14 / 15

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine