"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

HomeNgàn Hoa (STTM)Kịch & Phim Vui
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
31 Hoang Tưởng (Hoài Linh, Chí Tài, Long Đẹp Trai) -- Kịch Vui Tác-Giả: Hữu Lộc
32 Tham Ăn -- Kịch Vui Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
33 Thịt Lợn Rừng Nướng Bằng Sức Nước Của Suối --- Phim Vui Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
34 Ăn Nhậu Phải Có Văn Hóa --- Kịch Vui Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
35 Người Bạn Tốt --- Kịch Vui Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
36 Hội Ngộ Danh Hài - Tập 1 --- Kịch Vui Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
37 Hài (Chí Tài, Việt Hương, Thúy Nga, Hoài Tâm, Bằng Kiều) --- Kịch Vui Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
38 Năm Sau Con Lại Về - Phim Vui Tác-Giả: Sóng Vàng
39 Thể Dục Thẩm Mỹ (Chí Tài, Việt Hương, Hoài Tâm, Thúy Nga, Kỳ Duyên) Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
40 Tập quán - Bà Tôi (Thúy Nga, Daniel Phú) --- Kịch Vui Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 4 / 14

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine