"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

HomeNgàn Hoa (STTM)Kịch & Phim Vui
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
51 Cha Truyền Con Nối --- Kịch Vui Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
52 Miếu Ông Hoang (Việt Hương & Nhiều Nghệ Sĩ) --- Kịch Vui Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
53 Đi Ăn Trộm --- Kịch Vui Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
54 Tuyển Tập Hề Sác Lô --- Phim Vui Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
55 Hài Chém Gió (Trường Giang, Chí Tài) --- Kịch Vui Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
56 Ăn Trộm Ngày Tết Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
57 Giành Khách (Trấn Thành, Lê Giang, Hoàng Mập) --- Kịch Vui Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
58 Lầm (Hoài Linh, Chí Tài) --- Kịch Vui Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
59 Hài Tết (Hoài Linh, Chí Tài) --- Kịch Vui Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
60 Nắng Có Còn Xuân (Trấn Thành,Thanh Thúy) --- Kịch Vui Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 6 / 15

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine