"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

HomeNgàn Hoa (STTM)Kịch & Phim Vui
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
61 Hài Tết - Cưới Liền Tay (Trường Giang, Chí Tài, Hoài Linh) --- Kịch Vui Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
62 Gói Xôi Ngày Tết --- Kịch Vui Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
63 Về Quê Ăn Tết (Trung Dân, Trấn Thành, Thu Trang, Tiến Luật) --- Kịch VUi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
64 Về Quê Ăn Tết (Trung Dân, Trấn Thành, Thu Trang,Tiến Luật) --- Kịch Vui Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
65 Xích Lô -- Kịch Vui Tác-Giả: Ga La Cười
66 Yêu Người Say --- Kịch Vui Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
67 Nhậu Kiểu Úc --- Kịch Vui Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
68 Những Người Lịch Sự (Nhóm Hài Lê Vũ Cầu) --- Kịch Vui Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
69 Cha Nào Con Nấy --- Kịch Vui Tác-Giả: Ga La Cười
70 Hai Đất Ba Ruộng (Vân Sơn, Bảo Liêm, Giáng Ngọc) --- Kịch Vui Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 7 / 15

mung-ngay-tinh-nhangif

 Valentine-2

14/02/2020

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine