"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

HomeNgàn Hoa (STTM)Kịch & Phim Vui
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
71 Ai Là Bạn Tốt (Thúy Nga, Tiết Cường, Minh Nhí) --- Kịch Vui Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
72 Lộn Hàng (Hoài Linh, Thúy Nga) --- Kịch Vui Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
73 Ngày Sinh Nhật (Lê Huynh & Kiều Oanh) --- Kịch Vui Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
74 Sác-lô - Thời Đại Tân Kỳ --- Phim Vui Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
75 Tuổi Già Baby --- Kịch Vui Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
76 Ăn Trộm --- Kịch Vui Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
77 Chuyện Không Ngờ - Hài Trấn Thành --- Kịch Vui Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
78 Đi Thi Hát (Kiều Oanh, Trí Tài, Hoài Linh, Lê Tín) --- Kịch Vui Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
79 Chuyện tình Lan và Điệp (Kiều Oanh, Lê Tín) --- Kịch Vui Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
80 Về Quê Ăn Tết (Trung Dân, Trấn Thành, Thu Trang, Tiến Luật)--- Kịch Vui Tác-Giả: Thu Trang

Trang 8 / 14

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine