"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

HomeNgàn Hoa (STTM)Kịch & Phim Vui
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
71 Ô Sin Là Ông Nội --- Kịch Vui Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
72 Ma Túy --- Kịch Vui Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
73 Con Ma Đề --- Kịch Vui Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
74 Scandal (Trấn Thành, Calvin Hiệp, Tiến Luật, Thu Trang) --- Kịch Vui Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
75 Ăn Cướp Gặp Bà Già --- Kịch Vui Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
76 Mơ Làm Ngôi Sao (Hoài Linh, Thúy Nga, Tiết Cường) --- Kịch Vui Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
77 Ai Là Bạn Tốt (Thúy Nga, Tiết Cường, Minh Nhí) --- Kịch Vui Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
78 Lộn Hàng (Hoài Linh, Thúy Nga) --- Kịch Vui Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
79 Ngày Sinh Nhật (Lê Huynh & Kiều Oanh) --- Kịch Vui Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
80 Sác-lô - Thời Đại Tân Kỳ --- Phim Vui Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 8 / 15

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine